top of page
Image by Selina Bubendorfer

Leuvense Kinesitherapeuten Kring

Welkom bij de Leuvense Kinesitherapeuten Kring (LKK)

De Leuvense Kinesitherapeuten Kring (LKK) is een vereniging die zich richt tot alle kinesitherapeuten in de regio Leuven.
Kinesitherapeuten uit andere gemeenten zijn eveneens welkom.

Image by Alvaro Pinot

Professionalisering van de kinesitherapeut

Kinesitherapie speelt een steeds belangrijkere rol in het gezondheidszorglandschap. De snelle evolutie van kennis en inzichten binnen het domein van de kinesitherapie en het toenemende aandeel van aandoeningen die succesvol behandelt kunnen worden door middel van kinesitherapie vereisen een voortdurende professionalisering en specialisatie van het beroep.

De Leuvense Kinesitherapeuten Kring is een belangrijke speler om op niveau van het beroep de belangen van de kinesitherapie en de kinesitherapeuten te behartigen. Dit om verdere professionalisaring en een hoge zorgkwaliteit te realiseren. Het zorglandschap verschuift richting geïntegreerde en waarde gedreven zorg met aandacht voor een goede werkomgeving voor de zorgverleners. LKK tracht deze doelen te realiseren met alle kinesitherapeuten in de regio.

Partners voor professionalisering

Samen met onze partners beogen we de nodige middelen, diensten en netwerken complementair te gebruiken om de behandeluitkomsten voor de patiënt te verbeteren. Partners bieden onder andere kwalitatief medisch materiaal, hoog kwalitatieve opleidingen, digitale infrastructuur maar ook financiële, juridische of technologische ondersteuning.

Image by Sam Moqadam
Image by krakenimages

Partners in het regionale zorglandschap

De Leuvense Kinesitherapeuten Kring is actief betrokken in de weg naar geïntegreerde zorg. De belangen van de kinesitherapeut worden behartigd in de volgende organisaties in de eerstelijn: Eerstelijnzones Leuven en Zorgzaam Leuven.

Opleiding en training

Door de snelle evolutie van kennis en inzichten is het noodzakelijk om doorheen de professionele carrière opleiding te voorzien. Daarnaast is het ook belangrijk om de heterogeniteit in zorgkwaliteit tussen de kinesitherapeuten in de regio te minimaliseren. Elke patiënt heeft immers recht op hoog kwalitatieve zorg wanneer hij/zij bij een kinesitherapeut behandeld wordt. Door middel van inhoudelijke opleidingen en trainingen voor kinesitherapeuten vergroot de kans dat collega's kennis hebben van elkaars aanpak en zich ondersteund voelen om een collega voor hulp te vragen, mocht dit nodig blijken.

Image by Bernard Hermant
Image by Giorgio Trovato

Lidmaatschap

Kan u zich vinden in de activiteiten van de Leuvense Kinesitherapeuten Kring en wilt u graag dat uw belangen als kinesitherapeut in de regio behartigd worden?

bottom of page